Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου-εργασίες διαδικτυακής μετάδοσης (live streaming) του Δημοτικού Συμβουλίου