Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΤΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΙΝΗ

Παρασκευή, 8 Ιούνιος 2018
image_print