Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Έξοδα πολιτιστικών εκδηλώσεων.Παροχή υπηρεσίας στολισμού για τις ανάγκες της εκδήλωσης ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2024.

Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2024
image_print