Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ HELLENIC SECURITRANSPORT Ε.Π.Ε. -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2022
image_print