1

Εξουσιοδότηση Δημάρχου Δράμας, για την υπογραφή μνημονίων συνεργασίας με τους φορείς υλοποίησης προγράμματος κοινωνικής εργασίας