Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Φύλαξη κτηρίων.Πολυετής υποχρέωση ποσού 595,20€ για το έτος 2023

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2023
image_print