Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Φιλοξενία, για (μία (1) διανυκτέρευση, δύο (2) ατόμων (2 δίκλινα) στις 06/04/2012, του Βαρλά Μιχαήλ και Παυλίδη Αντώνιου), (μία (1) διανυκτέρευση δύο (2) ατόμων (2 δίκλινα), στις 08/04/2012 του Ομέρ Ασάν και Σεμπνέμ Αρσλαν-Χριστακοπούλου) & (μία (1) διανυκτέρευση στις 12/05/2012 επτά (7) ατόμων (7 δίκλινα) των παρακάτω: Σταματόπουλο Δημήτριο, Ανδριώτη Νικόλαο, Γαβρά Ελένη, Αηβαλιώτη Βασιλειο, Λιάβα Λάμπρο, Αηδονίδη Χρόνη, Καλιοντζίδη Μ.), στα πλαίσια διοργάνωσης εκδηλώσεων «Πρόσφυγες του ‘22 στην Αττική και στη Δράμα, με απ ευθείας ανάθεση.

Παρασκευή, 6 Απριλίου 2012
image_print