1

ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ Κ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ