Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΦΟΡΤΩΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ – ΜΠΑΖΩΝ ΑΠΟ ΤΑ Α’ ΚΑΙ Β’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΤΗΣ Δ.Κ. ΔΡΑΜΑΣ

Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2016
image_print