Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΦΟΡΤΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ Δ. ΔΡΑΜΑΣ

Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2016
image_print