Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Γ΄ ανανέωση μείωσης μισθωμάτων δημοτικών καταστημάτων με αριθμ. 4, 5 & 6 της Δημοτικής Λαχαναγοράς

Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2016
image_print