Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΓΝΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΩΝ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

Παρασκευή, 27 Αυγούστου 2021
image_print