Δημοτική Κοινότητα Δράμας

Γνώμη του Συμβουλίου της Κοινότητας Δράμας για τη διοργάνωση της 8ης Ανάβασης Κορυλόβου Δράμας από το Αθλητικό Σωματείο του Ομίλου Φίλων Αυτοκίνησης Δράμας (ΟΦΑΔ)

Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021
image_print