Γνωμοδότηση για τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου – ‘’Δράμα 1986’’ HANDBALL – SWIMMING