Γνωμοδότηση για τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου – ΠΣ ΔΟΞΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ