1

Γνωμοδότηση για τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου στην Ελληνική ομοσπονδία Άρσης Βαρών.