1

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΔΡΑΜΑΣ (ΑΟΔ).