Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Γνωμοδότηση για την χορήγηση άδειας ανασκαφής κρυμμένου θησαυρού – σχετική η 18/2011 απόφαση Συμβουλίου Δ.Κ. Δράμας

Πέμπτη, 3 Μαΐου 2012
image_print