Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

Η ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ ΕΝ ΜΕΡΗ

Πέμπτη, 29 Ιουλίου 2021
image_print