Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΣΤΙΣ 25/5/2018

Παρασκευή, 8 Ιούνιος 2018
image_print