Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Ηχητική κάλυψη συνεδριάσεων Δημ. Συμβουλίου και Επιτροπών.Πολυετής δαπάνη ποσού 4.000,00€ για το έτος 2023.

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2023
image_print