Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Ηχητική κάλυψη συνεδριάσεων Δημ. Συμβουλίου και Επιτροπών.Πολυετής δαπάνη που αφορά το έτος 2024 το ποσό των 2.000,00€

Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2024
image_print