Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Ηχητική κάλυψη συνεδριάσεων Δημ. Συμβουλίου και Επιτροπών Πολυετής υποχρέωση που αφορά τα έτη 2020 και 2021. Για το έτος 2020 υποχρέωση ποσού 2.995,84€ και για το έτος 2021 ποσού 1.488,00€

Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2020
image_print