Ηχητική κάλυψη συνεδριάσεων Δημ. Συμβουλίου και Επιτροπών Πολυετής υποχρέωση που αφορά τα έτη 2020 και 2021.