Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 24-5-2023, 19-6-2023, 5-7-2023, 25-4-2023, 1-6-2023

Παρασκευή, 14 Ιουλίου 2023
image_print