Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τετάρτη, 14 Ιουλίου 2021
image_print