Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

«Ηχητική και φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων Δήμου Δράμας-Τμήμα 1» συνολικής δαπάνης 32.785,60 € με το Φ.Π.Α. (26.440,00 χωρίς Φ.Π.Α.), όπως αυτά περιγράφονται στο υπηρεσιακό».

Τετάρτη, 23 Ιουνίου 2021
image_print