Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2020)

Παρασκευή, 26 Φεβρουάριος 2021
image_print