Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ) ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

Τρίτη, 19 Ιούνιος 2018
image_print