Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.ΜΕΤΑ ΥΛΙΚΩΝ

Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2020
image_print