Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

Υδραυλικές εργασίες: τέσσερις (4) αποφράξεις, δύο (2) διορθώσεις βρύσεων & επισκευές τριών (3) καζανακίων) στις τουαλέτες του κτηρίου του Δ.Ω. Δράμας.

Τρίτη, 9 Μαρτίου 2021
image_print