Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΣΤΟΝ Π.Σ. ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΚΑΙ Δ’ Π.Σ.

Πέμπτη, 21 Ιούνιος 2018
image_print