Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΦ.ΜΕ ΑΡ.600/2017ΑΠΟΦ.ΜΟΝΟΜ. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ(Β΄ΤΜΗΜΑ) &ΤΟΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΔΡ. ΣΥΜΦ.ΜΕ ΑΡ.600/2017ΑΠΟΦ.ΜΟΝΟΜ. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ(Β΄ΤΜΗΜΑ)

Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2020
image_print