Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

ηλεκτρολογικές εργασίες στις κτιριακές υποδομές του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ.Δ. για τις ανάγκες του Φ.Τ.Μ.Μ.Μ.Δ. 2021 και ειδικότερα: 1. Καλωδίωση και τοποθέτηση πέντε καμερών ασφαλείας, δύο καταγραφικών και συνδεσμολογία αυτών 2. Καλωδίωση και τοποθέτηση δέκα φωτιστικών διαφόρων τύπων και ρευεατοδότηση αυτών μέσω δύο χρονοδιακοπτων ράγας.

Παρασκευή, 10 Σεπτεμβρίου 2021
image_print