ΥΠΕΡΩΡ.ΛΗΞΙΑΡΧΟΥ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤ.ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2018