Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΜΑΡΘΑΣ ΩΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Δ.Σ ΤΟΥ ΝΠΔΔ

Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2015
image_print