Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 17/6/2020 ΕΩΣ 16/8/2020

Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2020
image_print