Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΡΟΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ Φ.Τ.Μ.Μ. ΔΡΑΜΑΣ 2014

Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2014
image_print