1

Υπηρεσίες αυτόματων υποτιτλισμών των ταινιών του DISFF 2021 στην αίθουσα της ταινιοθήκης της Ελλάδας στο πλαίσιο της εκδήλωσης <> από 21/10/2021 έως 27/10/2021