Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΥΚΤΥΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 19/10/2022 ΕΩΣ 22/11/2022

Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2022
image_print