Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΥΚΤΥΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 18/1 27/1 24/2 10/3 & 17/3/2021

Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021
image_print