Υπηρεσίες δημοσιογραφικής κάλυψης – Επιμέλειας κειμένων – Λειτουργία Γραφείου Τύπου στο πλαίσιο διεξαγωγής του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας 2020 χρονικής περιόδου 20/09/2020 έως 26/09/2020.