1

Υπηρεσίες εκτύπωσης δύο χιλιάδων εκατό (2.100) τσαντών για τις ανάγκες του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας 2019.