Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών

υπηρεσίες ετήσιας υποστήριξης (συντήρηση και ανάπτυξη) της εφαρμογής συστήματος Πολιτικής Ασφάλειας Πληροφοριών, Δεδομένων και Υπολογιστικών Πόρων

Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2017
image_print