Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ WEB – SERVICES ΤΗΣ OTS ΓΙΑ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2017
image_print