υπηρεσίες για την ενεργοποίηση – προμήθειας των ετήσιων εκδόσεων SingularLogic