Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ SINGULARLOGIC GENESIS , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ , ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ , ΠΡΟΣΟΔΩΝ, ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ORACLE ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2020
image_print