1

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Τ.Μ.Μ.ΔΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 03/08/2021 ΕΩΣ 20/08/2021.