Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για το Σχέδιο Βιώσιμης Ανάπτυξης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Πολυετής υποχρέωση που αφορά τα έτη 2021 & 2022. Για το έτος 2021 υποχρέωση ποσόυ 6.177,46 € και για το έτος 2022 υποχρέωση ποσού 58.787,27€

Τετάρτη, 26 Μαΐου 2021
image_print