Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Γ΄ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ” ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΣΒΑΑ Δ.ΔΡΑΜΑΣ¨”

Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2022
image_print